Translate

lunes, 4 de enero de 2016

Fem la memòria mes gran i compartible AiA Orientadors Tecnologia Emocional Comercial

AiA Orientadors Tecnologia Emocional Comercial A PATROCINI DEL PROGRAMA D SEGUIMENT DE AVANÇOS AMB INDICADORS


La nostra Missió facilitar eines per desenvolupar el dret de totes les persones a assolir el seu potencial

L'aplicació dels nostres programes i serveis facilita a  les persones a reconèixer la seva capacitat de triar , de ser protagonistes del seu  creixement, de ser persones respectuoses de la llibertat personal i de obtenir constantment satisfaccions al caminar cada dia per els camins l'excel·lència personal

Xarxa de persones que coneixen i volen coneixer , encara, més

El futuro que vivirán nuestros hijos, según Google PREPAREM LA GRAN FESTA DE PRIMAVERA

PREPAREM LA GRAN FESTA DE PRIMAVERA
LA GRAN FESTA DE PRIMAVERA 

EN EL 9 SARDENYA 


en Cal Puigoriol Xic 
en Canoves , 
UNA GRAN SARDINADA a la que assisteixin els alcaldes de
 Granollers Cardedeu Sant Celoni i Mollet 

Tots plegats expliquen algunes de les idees que han tingut els departaments de cultura dels seus consistoris per donar suport a una Xarxa que ha demostrat que es un "motor per la generació  de noves ocupacions i noves fonts de ingres per homes i dones nascuts a finals dels 40's i principis dels 50's 

La GenT Generosa de les companyies grans que ha esponsoritzat el naixement i els primers passos de "GeobiografOS en acció  explica l'impacte que ha ocasionat aquesta actuació en la millora i / o recuperació de la "reputació perduda" i en els resultats de les seves comptes de explotació

MATEU PUIG , president de una de Les associacions beneficiaries de la actuació "Viure l'Ictus" explica com han desenvolupat una Xarxa semblant en Sant Boi de Llobregat i quins passos tenen prevists per la extensió al llarg dels municipis del Baix Llobregat des de el Prat fins Olesa 

MATEU DIU que estan molt contents per haver trobat una font de obtenció de recursos que no esta basada en les típiques subvencions en les que "es veien com demanant almoina"

innovar plegats

Animant a Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius.

de .....

Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú, sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin al individu en la seva realització

algunas claves +


I tot això, coneixent les facilitats que ofereix l’ús d’Internet ,familiaritzant-se amb els instruments que permeten la seva utilització, percebent les activitats com un “projecte comú”, per a aquells/es qui col·laboren com a “veïns/es actius/ves i aquells/es que ho “fan possible” com “les persones i els organismes eficaços i innovadors” de la zona.”  La Qualitat de les persones : Alcaldes, Regidors i tecnics